Dopis vrcholovým manažérom a predstaviteľom

communityleadersbutton

Brífing vedúcim predstaviteľom

Vážený vedúci predstavitelia,

obdržali ste tento list, aby ste lepšie pochopili, čo sa momentálne deje v súvislosti s uzavretím bankového systému. Dúfame, že počas tohto krátkeho obdobia zmeny pomôžete zachovať kľud a mier vo svojom spoločenstve. Vyzveme vás tiež, aby ste podporili zodpovedné osoby a pomohli zachovať status quo, pokiaľ ide o životné dôležité potreby vášho spoločenstva.

Dúfame, že počas tejto zmeny bankového systému nebudú dodávky jedla, vody, elektriny benzínu ani doprava a telefónne služby narušené. Okrem iného bol tento list pre predstaviteľov miestnych spoločenstiev vytvorený z dôvodu, aby vám pomohol pochopiť, čo sa momentálne po celom svete deje. Osoba alebo osoby, ktoré vám tento list odovzdali, sú súčasťou celosvetovej siete, ktorá usiluje o to, aby v rámci našich bankových systémoch po celom svete došlo k pokojnému prechodu na transparentný finančný systém.

Obsah

1. Koho zastupujeme kto je za týmto procesom?
2. Čo sa deje a prečo sú banky zatvorené?
3. Vaša významná úloha v tomto procese
4. Dôležité podnety ohľadom zachovania pokoja, ktoré umožnia harmonickú zmenu
5. Ako sme vedeli, že k tomu teraz dôjde?
6. Prečo k tomu dochádza?
7. Dôkazy predkladané verejnosti
8. Čas konať
9. Mocní vodcovia padnú
10. Vaše právo spochybňovať pravdivosť tohto dopisu
11. Na záver

Koho zastupujeme kto je za týmto procesom?

Našu skupinu tvoria inteligentní, uvedomelí jednotlivci zo všetkých vrstiev spoločnosti a sme pre nenásilnú zmenu. Boli sme informovaní o tom, čo sa teraz deje, kľúčovými osobami v tajných službách a armádach z rôznych krajín. Vysoko postavení členovia svetovej politickej infraštruktúry takisto toto zákonné vymáhanie prava podporujú. Títo čestní vlastenci v CIA, NSA, FBI, armáde, medzi šerifmi a polície majú svoje náprotivky po celom svete, a tí sa podieľajú na súbežnom upratovaní finančných zločincov.

Veľké medzinárodné pracovné skupiny pôsobiace v niekoľkých jurisdikciách objavili rozsiahlu korupciu vo finančnej a politickej oblasti teraz podnikajú zákonné kroky, aby toto zločinecké správanie ukončili. Niektorí vedúci predstavitelia regionálnych národných orgánov činných v trestnom konaní ako aj polícia sú si tiež vedomí toho, čo sa teraz deje. Predpokladáme tiež, že v mestách budú rozmiestnené vojenské jednotky, ktorých úlohou bude zachovať mier.Predpokladáme, že vysielanie cez sieť pre núdzové vysielanie už veľmi skoro vysvetlí celú situáciu, pokiaľ sa tak už nedeje v čase, keď ste tento dokument dostali.

Čo sa deje prečo sú banky zatvorené?

To, čo sa v súčasnosti deje, je nevyhnutná finančná obnova globálneho centrálneho bankového systému. Nezaobíde sa to bohužiaľ bez vypnutia každého počitača pripojeného k centrálnym bankám. V dôsledku toho bude celá planéta bez prístupov k hotovosti, bankomatom, kreditným kartám a tiež k akciovým trhom.

Po dobu maximálne cca 2 týždňov nebudú k dispozícii iné peniaze než tie, ktoré sú už v obehu. Účelom a plánom týchto zodpovedných zákonných orgánov je, aby bankový systém bol podľa najlepšieho scenára v režime offline počas 3-5 dní. Avšak s toľkými premennými, ktoré môžu situáciu ovplyvniť, nie je v súčasnosti určená presná doba, ktorá si vykonanie tejto zmeny v skutočnosti vyžiada, známa. Nedostatok peňažných prostriedkov medzi svetovou populáciou môže v rôznych lokalitách samozrejme spôsobiť určite problémy, lebo veľa ľudí môže zachvátiť panika, keď nebudú môcť získať svoje peniaze prostredníctvom bežných kanálov.

Vaša významná úloha v tomto procese

V tejto fáze je náš kontakt s vami a vaším vedením zásadným pre udržanie otvorenej úprimnej transparentnej komunikačnej siete pre komunikáciou s ľuďmi vo vašom spoločenstve i s predstaviteľmi miestneho spoločenstva, ktorí prípadne nebudú tušiť, čo sa deje, alebo tento dopis nedostanú včas. Jedným z najdôležitejšie úloh, o ktorých splnenie vás požiadame, je monitorovanie miestnych policajných jednotiek, ktoré nie sú informované o tejto udalosti a o tom, čo sa deje. Zmätok medzi občanmi, ktorý je prirodzenou reakciou, môže byť vnímaný ako nepriateľská alebo potenciálne násilná reakcia. Žiadame, aby všetky tieto jednotky zostali bdelé, proaktívne a nedopúšťali sa násilia.

Dôležité podnety ohľadom zachovania pokoja, ktoré umožnia harmonickú zmenu

Žiadame, aby potravinové banky, zásobárne vody a miestne komunitné skupiny dostali pokyn začať s poskytovaním služieb obyvateľom, ak uzavretie bánk spôsobí príliš dlho trvajúci narušenie niektorej z nasledujúcich služieb: Doprava, Zásobovanie potravinami, vodou, elektrinou, veže vysielajúce signál pre mobilné telefóny, internet , televízia, záchranné služby, nemocnica a iné dôležité siete, ktorých sa zmena dotkne.

Ako sme vedeli, že k Tomu teraz dôjde?

Naša skupina boła kontaktovaná a boli sme požiadaní, aby sme vystupovali ako informačná sieť a infraštruktúra podporujúca vás pri plnení určených úloh, nech už je vašou úlohou čokoľvek. Ak ste starostom alebo správcom vodohospodárskeho okrsku alebo prostredníkom medzi komunitou elektrárenských spoločností, dúfame, že zaistíte, aby vaša zodpovednost a služby počas doby, keď budú banky uzatvorené, neboli prerušené. Ďalej vás žiadame, aby ste zabezpečili prostriedky, ktoré zabezpečia, aby sa tieto nevyhnutné služby dostali k tým, ktorí ich potrebujú, prostredníctvom infraštruktúry existujúcej v miestnom spoločenstve, napr. firmy vydávajúce jedlá v školách alebo distribúcia vody.Žiadame, aby nemocnice a záchranné služby dostali prioritnú podporu pri ochrane seniorov a nemohúcich.

Prečo k Tomu dochádza?

Vo svetových bankových systémoch, vrátane Centrálnej banky Spojených štátov, po dlhé roky dochádzalo k trestným činom. Tieto zodpovedné osoby skorumpovali mnoho aspektov svetovej politickej infraštruktúry a chamtivosť a túžba po moci narušili demokratický proces a spôsobili veľké škody našim svetovým ekosystémom a poškodili spoločenské a medzinárodné vzťahy.

Dôkazy predkladané verejnosti

Sú k dispozícii dôkazy, ktoré naznačujú existenciu systému finančných podvodov a korupcie spôsobujúce inštitucionalizovanú krádež biliónov z ťažko zarobených peňazí celého sveta. A to teraz končí,keďže začína proces, v ktorom príde na predkladaní dôkazov, vznesenia obžaloby a zatknutie zodpovedných osôb. Tieto osoby podieľajúce sa na teto konšpiráciu sú veľmi vplyvnými zločincami s politickými konexiami. Boli opakovane upozornení, aby sa riadili zákonmi svojich krajín, ale niektorí z nich to odmietli.

Čas konať

Toto odmietnutie dodržiavať zákon si teraz vynútilo uzavretie centrálnych bánk, čo v súčasnosti ovplyvňuje bankové systémy celého sveta. Tento radikálny krok je nevyhnutný k presadeniu pravá a je realizovaný prostredníctvom koordinovaného globálneho policajného zásahu. Verejnosť nebola upozornená vopred, pretože zločinci vo vedení kontrolujú svetové médiá a zaviedli po celom svete cenzúru. Policajt nehovorí zločincovi, že sa ho chystá zatknúť, lebo by mu zločinec utiekol.

Mocní vodcovia padnú

Na týchto nezákonných bankových operáciach sa podieľali niektoré veľmi vplyvné verejné osobnosti, ktorých totožnosť bude, až sa prach usadí, s najväčšou pravdepodobnosťou šokom pre mnoho ľudí. Nejde o vojenský prevrat ani nič negatívneho. Vo Skutočnosť máme pocit, že sa umožní čestnejší systém vlády, ktorému sa dostane celosvetovej podpory, keď bude v nasledujúcich týždňoch verejnosti odhalená pravda.

Vaše právo spochybňovať pravdivosť tohto listu

Chápeme,že  si toho nemusíte byť vedomí alebo že s týmito informáciami, ktoré sú vám ako doplnok predkladané, nemusíte súhlasiť, ale uvážte prosím, že tento list bol napísaný 29. septembra 2013. Malo by to poslúžiť ako dôkaz, že sme ako autori tohto dokumentu o tom, čo sa teraz deje, vedeli vopred. Chceli by sme znovu zdôrazniť, že nejde o vojenský prevrat a nie je dôvod na paniku ani obavy. Bez ohľadu na to, či nám verite, pokiaľ ide o povahu celosvetovej Udalosti, chceli by sme vás požiadať, aby ste sa vynasnažili prispieť k čo najefektívnejšiemu udržanie pokoja mieru v svojej komunite.

Na Záver

Chceli by sme Vás požiadať, aby ste v súvislosti s týmto dokumentom mali otvorenú myseľ a vedeli, že vás ako predstaviteľa miestneho spoločenstva vo vašej funkcii znamenajúcej zodpovednosť a vplyv podporujeme. Pripomíname, že tento prechod by mal prebiehať iba krátku dobu. Budete požiadaní, aby ste mysleli lokálne a nečakali na pokyn vlády, lebo určité komunikačné kanály nemusia fungovať.

Zoznámte sa prosím s týmto dokumentom, a ak je možné, porozprávajte sa otvorene s ľuďmi, ktorí vám tento dopis odovzdali. Môžu mať veľmi dobré informácie, ktoré pomôžu objasniť, čo sa deje, môžu sa s vami podeliť o nápady, z ktorých môžete mať vy aj vaša komunita prospech.

Máme tiež webovú stránku Pripravte sa na zmenu / Prepare for Change, kde nájdete odkazy na články a dôkazy, že to o čom hovoríme, sa odohráva už nejakú dobu. Odporúčame vám, aby ste si pomocou týchto odkazov zaistili ďalšie informácie. Ak internetová sieť zostane počas uzavretia bánk funkčná, tieto odkazy vám pomôžu pochopiť ďalšie súvislosti. Pokiaľ internet nebude fungovať spojte sa s ľuďmi, ktorí vám tento dokument odovzdali.

S úctou,
Pripravte sa na zmenu (
Prepare for Change)

Additional information: