Otvorený dopis vrcholovým manažérom: Čo Udalosť | Event znamená pre ľudstvo – a pre vás.

(Predhovor – Chcel by som vidieť, že “etika podnikania” už nie je len oxymoron. Musí prísť deň (a ten prichádza), kedy zákonné práva jednotlivca budú väčšie než práva korporácií. Rozhodnutia súdov v modernej dobe dali korporáciám všetky práva človeka, avšak s minimálnou zákonnou alebo morálnou zodpovednosťou. Tento svojvoľný právny výklad bol za posledné dve storočia … Ler mais